T.C.
GEREDE KAYMAKAMLIĞI
İLÇE İNSAN HAKLARI KURULU
 
 
        Kıbrıscık Kaymakamlığı İlçe İnsan Hakları Kurulu, toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek, insan haklarını korumak, ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak, insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere 23.11.2003 Tarihli ve 25298 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca kurulmuştur. 
 
İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik İçin