Mengen Kaymakamlığı,
 
İlçemiz bağlı ve ilgili kuruluşları aracılığıyla,
 
İç güvenliğinin ve asayişinin,
 
Ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü,
 
 Anayasada yazılı hak ve hürriyetlerin,
 
Kamu düzeninin ve genel ahlakın korunması;
 
Mülki idare ile mahalli idareler arasındaki koordinasyonun sağlanması,
 
Yönlendirilmesi, denetimi, dernekler,
 
Nüfus ve vatandaşlık ile ilgili görev ve
 
Hizmetleri ile kamu hizmet standardına
 
Ve etik ilkelere uygun, etkin ve insan odaklı
 
Bir yönetim anlayışı çerçevesinde ifa eder